Türk hukukunda genel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir. Borçlar Kanunu, 19 ve 20. maddesinde sözleşme serbestisi ilkesini ve sınırlarını belirtmiştir.

Hukukumuzda;

-Kanuna Aykırılık,

-Ahlaka Aykırılık

-ve İmkansızlık halleri dışında sözleşme serbestisi tanınmıştır.

Hukukumuzda sözleşmelere tanınan bu büyük serbestiliğin getirisi olarak sözleşmeler hayatımızın en önemli yerini oluşturmaktadır.

Bu nedenle sözleşmeler birçok hukuki sorunun çıkmasını önemli ölçü de engelleyebileceği gibi bir tedbir olarakta büyük önem taşımaktadır.Ancak uzman kişilerce hukuki durumlar gözardı edilerek hazırlanmayan sözleşmelerin gerçek ve tüzel kişiler açısından maddi ve manevi büyük kayıplara da yol açtığı gözlenmektedir. Bu sebeple sözleşme yaparken ve/veya imzalarken hukukçu kişilerden yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

Bu bölümde örnek sözleşmeler verilerek günlük hayatımızda belki farketmediğimiz fakat sıklıkla kullandığımız sözleşme örnekleri ile karşılaşılabilecek sözleşmelerden örnekler basit olarak verilecektir.